Fotoo.pl - Hosting Zdjęć - Regulamin

Użytkowanie serwisu fotoo.pl jest równoznaczne z akceptacją i przestrzeganiem regulaminu.

Regulamin

§1 Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1.1 Administrator - podmiot zarządzający i prowadzący Serwis fotoo.pl.

1.2 Serwis - serwis pod adresem fotoo.pl.

1.3 Osoba - osoba fizyczna lub prawna, a także podmiot nieposiadający osobowości prawnej.

1.4 Użytkownik - Osoba korzystająca z usług Serwisu fotoo.pl.

1.5 Usługodawca - Serwis fotoo.pl.

1.6 Adres IP - unikatowy numer przyporządkowany urządzeniom sieci komputerowych.

1.7 Regulamin - przedmiotowy dokument normujący prawa i obowiązki Użytkowników oraz Administratora.

§2 Warunki świadczenia usług przez Usługodawcę

2.1 Usługodawca świadczy usługi polegające na przechowywaniu oraz publikowaniu plików graficznych zarejestrowanych lub niezarejestrowanych Użytkowników Serwisu.

§3 Warunki ogólne

3.1 Użytkownik ponosi w pełną odpowiedzialność prawną za materiały zamieszczane przez niego w Serwisie i oświadcza, że posiada prawo do rozpowszechniania i dysponowania nimi.

3.2 Zabronione jest publikowanie, zamieszczanie, przechowywanie plików za pomocą Serwisu zawierających treści pornograficzne, sceny przemocy, profanacji, sprzecznych z polskim prawem, materiały mogące narazić osoby trzecie na straty w tym prawa publiczne, prywatne oraz prawa autorskie.

3.3 Pliki o zawartości łamiących prawo, będą usuwane po zgłoszeniu Administratorowi.

3.4 Usługodawca zastrzega prawo, do usunięcia dowolnego pliku graficznego bez podania przyczyn.

3.5 Serwis może zablokować Użytkownika łamiącego Regulamin.

3.6 W przypadku naruszenia Regulaminu Serwis będzie współpracował z organami do tego powołanymi w celu wykrycia sprawcy.

3.7 Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Serwis kontaktowego adresu email do celów komercyjnych.

§4 Reklamacje

4.1 Serwis nie odpowiada za materiały umieszczane przez Użytkowników. Osobą odpowiedzialną za zawartość pliku jest Użytkownik, który wgrał go na serwer Serwisu.

4.2 Usługodawca nie odpowiada za straty spowodowane brakiem dostępu do usług oferowanych przez Serwis, jednakże dołoży wszelkich starań by serwis fotoo.pl działał prawidłowo i bez zakłóceń.

§5 Przepisy końcowe

5.1 Regulamin jest dostępny pod adresem http://fotoo.pl/rules.php

5.2 Usługodawca zastrzega sobie prawo, do zmiany treści niniejszego regulaminu. Nowy regulamin obowiązuje od momentu publikacji na tej stronie.

Polityka plików cookies

Pliki cookies

Pliki cookies to małe pliki tekstowe rejestrujące aktywność użytkowników w serwisie. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z serwisu, ich wyłączenie może spowodować błędne działanie serwisu lub brak dostępu do niektórych funkcjonalności.

W serwisie są wykorzystywane pliki cookies między innymi do autoryzacji użytkowników oraz do obsługi formularzy. Ponadto w serwisie można znaleźc pliki cookies pochodzące z zewnętrznych serwisów (obsługa reklam oraz statystyk).

Statystyki Google Analytics

Ruch na stronach serwisu jest monitorowany przez statystyki Google Analytics. Ma to na celu gromadzenie danych o sposobie korzystania z serwisu przez użytkowników. Korzystając ze stron serwisu zgadzasz się na analizowanie Twoich danych przez Google Analytics.

Reklamy

Serwis wyświetla użytkownikom reklamy, w celu dopasowania treści reklam gromadzone są informacje o poszczególnych użytkownikach.

Zablokowanie obsługi plików cookies

Każdy rodzaj przeglądarki oferuje możliwość blokowania i kasowania plików cookies. Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies można uzyskać w sekcji "pomoc" Twojej przeglądarki.